Skontaktuj się z nami

Tel: +48 602 653 500

E-mail: agro_test@vp.pl


Formularz online

Zanokcica u bydła: jak jej przeciwdziałać?

Zanokcica u bydła: jak jej przeciwdziałać?

Zanokcica u bydła jest jedną z najczęstszych chorób, które można zaobserwować wśród krów. Jest to choroba racic, która w razie zaniedbania zagraża zdrowiu bydła. Jej skutkiem mogą być kulawizny i spadek wydajności krów mlecznych. Do zanokcicy dochodzi w wyniku uszkodzenia skóry w szparze międzyracicowej, na piętkach lub w okolicy koronek racicznych. Jak przeciwdziałać i zapobiegać chorobie? O tym poinformuje poniższy artykuł.

Zanokcica u bydła – charakterystyka

Zanokcica jest inaczej określana jako ropowica międzypalcowa. Wywołują ją bakterie beztlenowe. W wyniku uszkodzenia skóry między racicami, na piętkach lub przy koronkach racicznych, dochodzi do wnikania drobnoustrojów, co prowadzi do ropnego zapalenia skóry i tkanki podskórnej. Pojawia się wtedy bolesny, powiększający się obrzęk, który pęka i otwiera ranę. W wyniku tego racice ulegają deformacji, i nie stanowią już bezpiecznego, bezbolesnego podparcia dla zwierzęcia. Choroba może występować zarówno u krów mlecznych, ja i bydła mięsnego. Jeśli choroba ma charakter powierzchowny, dochodzi do zakażenia skóry i tkanki podskórnej. Natomiast jeśli choroba jest zaawansowana, może objąć więzadła stawowe, ścięgna i kości.

Przyczyny zanokcicy u bydła

Do zapalenia tkanki skórnej racic dochodzi w wyniku przenikania do wnętrza skóry bakterii takich jak Fusobacterium necrophorum i Bacteroides nodosus, a także Dichelobacter nodosus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Trueperella pyogenes. Powodują one ropno-martwicowe zapalenie skóry między racicami. Wśród przyczyn, które powodują zanokcicę u bydła wyróżnić należy:

 • nieprawidłowe warunki w jakim przebywa zwierzę – zbyt wilgotna ściółka powoduje rozmiękczanie skóry, co staje się prostą drogą do wnikania bakterii,
 • braki w żywieniu – nieprawidłowo odżywiane bydło częściej jest narażone na choroby racic, ze względu na brak w żywieniu odpowiedniej ilości witamin i minerałów,
 • nieprawidłowo przeprowadzaną korekcję racic – nieumiejętne i nieregularne przycinanie racic będzie narażało zwierzęta na powstawanie chorób.

Zanokcica u bydła – objawy

Występowanie zanokcicy nie jest uzależnione od wieku. Zachorować mogą zarówno młodsze, jak i starsze zwierzęta. Zazwyczaj chorobą objęta jest tylko jedna kończyna, chociaż nie zostało nigdy udowodnione, że nie ulegną chorobie również pozostałe kończyny. Okres od wniknięcia chorobotwórczych bakterii do pojawienia się pierwszych objawów zazwyczaj wynosi około tygodnia. Główne objawy zanokcicy u krów to:

 • rozwijająca się kulawizna,
 • utrudnione poruszanie się zwierzęcia,
 • częste leżenie, podkulanie chorej kończyny,
 • zmniejszony apetyt,
 • zaczerwienienie skóry,
 • gorący i bolesny obrzęk,
 • podwyższona temperatura,
 • przyspieszone tętno i oddech,
 • rozszerzanie się racic w wyniku obrzęku między nimi,
 • pęknięcie skóry międzypalcowej, połączone z obecnością ropnej wydzieliny o nieprzyjemnym, gnilnym zapachu,
 • infekcje stawów.

Leczenie zanokcicy

Postępowanie lecznicze w przypadku zanokcicy powinno być rozpoczęte jak najwcześniej, aby uniknąć zaawansowanego stadium choroby. Jest to bardzo bolesna choroba i przysparza zwierzętom cierpienia, ponieważ nie mogą swobodnie się poruszać i kuleją, starając się przez to odciążyć kończynę. Bardzo ważna jest jak najszybsza interwencja lekarska i podanie odpowiednich antybiotyków, w celu zahamowania stanu zapalnego oraz izolacja chorego zwierzęcia. W razie konieczności wykonywana jest korekcja racic, połączona z czyszczeniem oraz dezynfekcją tkanek. Antybiotyki podaje się również miejscowo na zmienione chorobowo tkanki skórne. Zakładanie opatrunku nie jest wskazane. Jedynie w przypadku przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego zakłada się bandaże, które muszą być codziennie zmieniane. Rany powinny być często dezynfekowane. Ważne jest, aby na czas leczenia zwierzęta przebywały na suchym i miękkim podłożu.

Zanokcica u bydła – zapobieganie

Podstawą jest, aby w przypadku zachorowania, którejś ze sztuk bydła, natychmiastowo została ona odizolowana od reszty stada. Zanokcica bowiem może w szybkim czasie zaatakować kolejne zwierzęta. W celu zapobiegania zanokcicy należy:

 • zapewnić zwierzętom suche i czyste podłoże, które powinno być często wymieniane. Ponadto zwierzęta powinny mieć zapewnione korytarze spacerowe w oborach wolnostanowiskowych, korytarze przepędowe, wybiegi, suche pastwisko oraz stanowiska legowiskowe,
 • wzbogacić żywienie bydła, poprzez dodawanie do paszy specjalnych dodatków z minerałami i witaminami oraz cynkiem, który działa na wzmocnienie odporności naskórka w przypadku infekcji,
 • drenażować wybiegi,
 • utrzymywać suche podłoże wokół poideł,
 • codziennie przeprowadzać dezynfekcje racic za pomocą klasycznych płynów dezynfekcyjnych, np. siarczan miedzi 7–10%, 2–3% formalina lub specjalistycznych preparatach jedno lub wieloskładnikowych,
 • chronić zwierzęta przed mechanicznymi urazami racic w trakcie przepędzania,
 • przeprowadzać suchą dezynfekcję stanowisk legowiskowych, miejsc blisko kanałów gnojowych i na stanowiskach z głęboką ściółką.

Comment ( 1 )

 • Zygmunt

  Kiedyś mieliśmy duży problem z zanokcica i bydło ciagle leżało, ale teraz przy regularnej korekcji 2x wszystko odpukać jest OK od 3 lat

Give a Reply